next up previous contents
Next: Contents   Contents

VRIJE UNIVERSITEIT

Chemistry in WaterFirst Principles Computer Simulations
ACADEMISCH PROEFSCHRIFTter verkrijging van de graad van doctor aan
de Vrije Universiteit Amsterdam,
op gezag van de rector magnificus
prof.dr. T. Sminia,
in het openbaar te verdedigen
ten overstaan van de promotiecommissie
van de faculteit der Exacte Wetenschappen
op dinsdag 7 januari 2003 om 10.45 uur
in de aula van de universiteit
De Boelelaan 1105
doorBerend Ensinggeboren te Delfzijl

promotor: prof.dr. E.J. Baerends

Chemistry in WaterFirst Principles Computer Simulations
Bernd Ensing
Beoordelingscommissie:

prof.dr. W.J. Briels
prof.dr. M. Sprik
dr. F. Buda
dr. E.J. Meijer
dr. M.C.M. Gribnau Het promotieonderzoek beschreven in dit proefschrift werd financieel mogelijk gemaakt door de stichting Chemische Wetenschappen (NWO/CW) in het kader van het Prioriteits Programma Materialen-Computational Material Science (PPM-CMS).

I think computer viruses should count as life. I think it says something about human nature that the only form of life we have created so far is purely destructive. We've created life in our own image.
Stephen Hawkingnext up previous contents
Next: Contents   Contents   Bernd_Ensing_thesis.pdf
Bernd Ensing 2003-06-13